Vragen over mijn factuur

De facturatie bestaat bij ons uit 3 onderdelen:

  1. Projecten
  2. Tickets (losse werkzaamheden)
  3. Contracten

Projecten

Elk project wordt opgedeeld in een of meerdere blokken. In de meeste gevallen zullen het 3 blokken zijn. Elk blok wordt gefactureerd in relatie tot het project: in de periode na aanvang sturen we in de meeste gevallen de eerste factuur. Halverwege het project ontvang je de tweede factuur. Wanneer het project volledig is opgeleverd versturen we de laatste factuur. Wanneer er sprake is van meerwerk zullen we het meerwerk in die laatste factuur vermelden.

Tickets

Onder tickets verstaan we alle werkzaamheden die worden aangevraagd die niet in een project vallen. In praktijk kan dit zijn het wijzigen van de homepage, het plaatsen van een banner of een vergelijkbare wijziging aan je website. Voor al deze werkzaamheden maken we een zogenaamd ticket aan in Delta Developer, dat is het pakket waarmee we de administratie bijhouden. Als klant heb je toegang tot je eigen service portaal. In dit portaal zie je precies welke tickets we voor je klaar hebben staan, waar we nu mee bezig zijn en wat we in het verleden hebben gedaan.

Aan het einde van de maand maken we een uitdraai van alle gewerkte uren. Deze worden per klant gebundeld en in rekening gebracht. Wanneer we op 30 mei en 1 juni aan hetzelfde ticket werken zul je dit ticket twee keer terug zien op de factuur: 1 keer in mei en de 2e keer eind juni.

Contracten

Onder contracten verstaan we webhosting, domeinnaam registraties, SSL-contracten en onderhoudscontracten. Contracten brengen we vooraf in rekening. Dat doel we 2 keer per jaar: in december factureren we de periode januari t/m juni. In juni factureren we juli t/m december. Delta Developer rekent voor ons uit welke contracten we voor je hebben geregistreerd en wat er in rekening moet worden gebracht. Het systeem houd rekening met ophogingen en verlagingen van contracten en zal deze naar rato in rekening brengen.

Per contract tref je twee regels aan: de eerste donkere regel gaat over de huidige facturatieperiode, de tweede donkere regel gaat over de vorige facturatieperiode. Deze staat op de factuur vermeld zodat je eenvoudig kunt zien wat de afgelopen periode het contract is geweest. Wanneer je in het afgelopen half jaar het contract hebt laten aanpassen, zal dat zichtbaar zijn in die tweede donkere regel.

Daarnaast zie je per regel staan over welke periode het contract is gefactureerd, wat het per eenheid (maand of jaar) kost en wat dan ook wordt doorbelast. Wanneer je “€ 0,00” achter een contract ziet staan dan wil dat zeggen dat dit contract met de vorige factuur al in rekening is gebracht. Zie je bijvoorbeeld “+ € 12,00” staan dan wil dat zeggen dat je hebt opgeschaald naar een contract wat € 12,- duurder is dan het vorige contract. Het verschil (€ 12,-) wordt dan hierbij alsnog in rekening gebracht.