Menu handmatig aanpassen

In sommige gevallen zal WordPress automatisch de menu’s van je site genereren. In andere gevallen wijkt het menu van je site af van de standaard waardoor de menu’s met de hand zijn aangemaakt. In dat geval moet je de menu’s handmatig bijwerken wanneer je nieuwe pagina’s hebt toegevoegd, verwijderd, verplaatst of offline hebt gehaald. In dit artikel lees je hoe je dat moet doen.

Klik in de linkerkolom op Weergave en vervolgens op Menu’s. Bovenaan in beeld zie je nu 1 of meerdere tabbladen in beeld. Zoals in het voorbeeld. In dit geval is de tekst ‘Our Mission’ een pagina die onder het menu ‘About Celsian’ valt. Het tabblad waarvan de tekst donkergrijs is, is het geactiveerd. Heb je meerdere tabbladen en zie je de pagina die jij wil veranderen onder het tabblad niet in beeld? Klik dan op een ander tabblad totdat je je pagina in beeld hebt.

Pagina verwijderen uit het menu
Ter hoogte van – in het voorbeeld – ‘Our mission’ staat een pijltje dat naar beneden wijst. Klik op het pijltje en er verschijnen een aantal opties waar je uit kunt kiezen. klik op Verwijderen om deze pagina uit het menu te verwijderen. Je verwijdert alleen de verwijzing vanuit het menu, dus niet de pagina zelf.

Om een pagina te verschuiven in het menu klik je op de regel en versleep je deze naar een andere hoogte. Op deze manier kun je de volgorde van een item in het menu aanpassen.

Nieuwe pagina toevoegen in het menu
Om een pagina toe te voegen in het menu moet deze pagina eerst worden toegevoegd in de site. Zodra je dat hebt gedaan kun je het menu aanpassen. Links naast het menu staat een grijs blokje met de titel “Pagina’s” met in het grijze vlak 3 tabbladen: ‘Meest recent’, ‘Toon alles’ en ‘Zoeken’. Selecteer de pagina die je wil toevoegen uit 1 van deze lijsten en klik vervolgens op de knop ‘Aan menu toevoegen’. Sleep het item nu naar de juiste hoogte in het menu. Klik tot slot op de blauwe knop ‘Menu opslaan’ om je keuze te bevestigen.

baskie